فلوتر برقی چینی sp1028

sp1028
فلوتر برقی: فلوتر که به آن قطع کن هم میگویند، یک کلید کوچک است که درون یک محفظه ضدآب قرار گرفته و طراحی شده تا بتواند ارتفاع سطح آب یا سیال درون مخزن را شناسایی کند و ب ...ادامه مطلب
تماس بگیرید


  • توضیحات محصول

فلوتر برقی:

فلوتر که به آن قطع کن هم میگویند، یک کلید کوچک است که درون یک محفظه ضدآب قرار گرفته و طراحی شده تا بتواند ارتفاع سطح آب یا سیال درون مخزن را شناسایی کند و براساس آن قطع و وصل کردن پمپ را کنترل نماید. که در دو مدل چینی و ایتالیایی موجود است.