مخازن ارائه شده در اين مجموعه داراي نشان استاندارد ملي ايران و پروانه ساخت بهداشت با گارانتي ١٠١ ماهه و ٥٠ سال خدمات پس از فروش مي باشد.