پنج راهی برنجی

پنج راهی برنجی جهت نصب و راه اندازی مجموعه ی پمپ آب ( الکتروپمپ)، پرشر سوییچ، درجه پرشر(فشارسنج)  و منبع آب تحت فشار (که می تواند توسط یک لوله فلکسیبل به پنج راهی متصل شود) می باشد.

به این ترتیب که:


1.    پنج راهی برنجی بر روی خروجی پمپ متصل می شود.
2.    منبع آب تحت فشار به بخش فوقانی پنج راهی برنجی متصل ی شود.
3.    درجه پرشر به بخش جانبی پنج راهی برنجی متصل می شود.
4.    پرشر سوییچ به بخش جانبی مقابل درجه متصل می شود.
ویژگی ها:
1.    تمام برنجی
2.    اتصالات شامل: 

 رزوه نر: "4/1 _  رزوه ماده :"4/1 _  رزوه نر: "1 _  2 عدد رزوه ماده : "1


منبع اب,قیمت منبع اب,منبع اب سه جداره,منبع اب, قیمت منبع اب, منبع اب سه جداره,lanfu hf, rdlj lkfu hf,,منبع اب قیمت منبع اب منبع اب سه جداره,منبع اب قیمت منبع اب منبع اب سه جداره منبع اب, قیمت منبع اب, منبع اب سه جداره,منبع اب قیمت منبع اب منبع اب سه جداره lanfu hf, rdlj lkfu hf, مخزن پلی اتیلن,تانک پلی اتیلن,وان پلی اتیلن,وان پلی اتیلن, تانک پلی اتیلن, مخزن پلی اتیلن,\gd hjdgdk,مخزن پلی اتیلن تانک پلی اتیلن وان پلی اتیلن,مخزن پلی اتیلن تانک پلی اتیلن وان پلی اتیلن وان پلی اتیلن, تانک پلی اتیلن, مخزن پلی اتیلن,مخزن پلی اتیلن تانک پلی اتیلن وان پلی اتیلن \gd hjdgdk ,تانکر پلاستیکی,منبع اب پلاستیکی,وان پلاستیکی,وان پلاستیکی, منبع اب پلاستیکی, تانکر پلاستیکی,\ghsjd;d,تانکر پلاستیکی منبع اب پلاستیکی وان پلاستیکی,تانکر پلاستیکی منبع اب پلاستیکی وان پلاستیکی وان پلاستیکی, منبع اب پلاستیکی, تانکر پلاستیکی,تانکر پلاستیکی منبع اب پلاستیکی وان پلاستیکی \ghsjd;d ,منبع اتشنشانی,تولید کننده مخزن پلی اتیلن,قیمت مخزن پلی اتیلن,وان پلاستیکی, منبع اب پلاستیکی, تانکر پلاستیکی,\ghsjd;d,منبع اتشنشانی تولید کننده مخزن پلی اتیلن قیمت مخزن پلی اتیلن,منبع اتشنشانی تولید کننده مخزن پلی اتیلن قیمت مخزن پلی اتیلن وان پلاستیکی, منبع اب پلاستیکی, تانکر پلاستیکی,منبع اتشنشانی تولید کننده مخزن پلی اتیلن قیمت مخزن پلی اتیلن \ghsjd;d